Sociale veiligheid binnen scouting Volkel

We vinden het binnen Scouting Volkel belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Klik hier voor de pagina met het beleid van Scouting Volkel om dit te borgen.


Privacybeleid

Scouting Volkel hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door Scouting Volkel dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Scouting Volkel houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Klik hier voor het privacybeleid

versie 31-07-2020

Inleiding Sociale Veiligheid

We vinden het binnen Scouting Volkel belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Om die reden vindt u op deze pagina welk beleid er binnen Scouting Volkel geldt om dit te borgen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting Volkel betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die we als download op deze pagina hebben gezet. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode. Daarnaast wordt de gedragscode jaarlijks tijdens de groepsraad geagendeerd en besproken.
Gedragscode Scouting Nederland

Aannamebeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Volkel getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden.

Elke nieuwe vrijwilliger wordt verzocht om een door ons aangemaakte aanvraag voor een specifiek voor Scouting Volkel te verkrijgen VOG af te ronden en de VOG na toekenning in te leveren. De VOG’s worden door het bestuur in het landelijke Scouting registratie systeem (SOL) geregistreerd.

Risico-analyse

Scouting Volkel vindt het belangrijk om de sociale veiligheid binnen alle lagen van de groep te monitoren. Er wordt daarom periodiek een door het NOV ontwikkelde risico-analyse gemaakt. Alle leden, ouders, kaderleden en bestuur wordt gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. De resultaten worden in het bestuurd besproken. Er worden naar aanleiding van de resultaten eventuele acties geformuleerd en deze worden tijdens de groepsraad besproken. Daarna volgt terugkoppeling naar leden en ouders.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Contactgegevens kunnen via de leiding verstrekt worden, maar het is ook mogelijk een bericht te sturen via de “contact” button op de website. Er wordt dan door een bestuurslid gereageerd op het bericht, na eventuele interne bespreking.

Indien het voor de situatie wenselijk is dat een persoon onafhankelijk van Scouting Volkel betrokken wordt kan via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opgenomen worden met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De verkenners Don Bosco groep opgericht in augustus 1945. Na het zomerkamp in 1948 zijn ze weer gestopt.
Herstart van de Don Bosco groep op 2 januari 1955.
De gidsen Rita-groep is opgericht in februari 1948 (kabouters kwamen pas later).
In januari 2008 zijn de Don Bosco groep en Rita-groep gefuseerd.
Er zijn dus de afgelopen 75 jaar doorlopend scoutingactiviteiten geweest in Volkel sinds 1945.

Dit willen we vieren met een reünie op zaterdag 26 september 2020.

  • Hiervoor zijn alle actieve (oud-) leden en (oud-) leiding uitgenodigd.
  • De reünie begint om 15:00 uur
  • Om 16:30 start het officiele deel met aansluitend nog een borrel.
  • Ben je actief lid of leiding geweest en ben je misschien van plan te komen meld je dan aan via de aanmeldlink op deze pagina.
  • Ken je iemand die actief lid of leiding is geweest breng diegene de hoogte van de reünie zodat diegene zich via deze pagina aan kan melden.

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan

De verkenners Don Bosco groep opgericht in augustus 1945. Na het zomerkamp in 1948 zijn ze weer gestopt.
Herstart van de Don Bosco groep op 2 januari 1955.
De gidsen Rita-groep is opgericht in februari 1948 (kabouters kwamen pas later).
In januari 2008 zijn de Don Bosco groep en Rita-groep gefuseerd.
Er zijn dus de afgelopen 75 jaar doorlopend scoutingactiviteiten geweest in Volkel sinds 1945.

Door de maatregelen omtrend het corona virus waardoor we de reünie op zaterdag 26 september 2020 niet kunnen organiseren zoals we graag zouden willen word deze verzet naar een nog vast te stellen datum.

  • Hiervoor zijn alle actieve (oud-) leden en (oud-) leiding uitgenodigd.
  • De reünie begint om 15:00 uur
  • Om 16:30 start het officiele deel met aansluitend nog een borrel.
  • Ben je actief lid of leiding geweest en ben je misschien van plan te komen meld je dan aan via de aanmeldlink op deze pagina.
  • Ken je iemand die actief lid of leiding is geweest breng diegene de hoogte van de reünie zodat diegene zich via deze pagina aan kan melden.

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan

Tijdens vakanties zijn er in principe geen groepsopkomsten. Het is wel mogelijk dat er dan speciale activiteiten plaats vinden.

Vakanties zijn afgestemd met de schoolvakanties van basisschool De Vlieger in Volkel.

datumdagActiviteit
11-07 t/m 30-08-2020zaterdag t/m zondagGeen opkomsten i.v.m. Zomervakantie (alle speltakken)
08-08-2020zaterdagOud papier inzameling (ouders)
20-08-2020dinsdagBestuursvergadering (bestuur)
27-08-2020dinsdagGroepsraad (kaderleden)
31-08-2020maandagStart groepsopkomsten na zomervakantie
Bevers en Welpen donderdag 3 september,
Verkenners en Gidsen vrijdag 4 september.
12-09-2020zaterdagOud papier inzameling (ouders)
19-11-2020dinsdagRegioraad (bestuur)
10-10-2020zaterdagOud papier inzameling (ouders)
14-11-2020zaterdagOud papier inzameling (ouders)
12-12-2020zaterdagOud papier inzameling (ouders)

Word Lid!

Laat je uitdagen