Verkenners zijn jongens van 11 tot en met 14 jaar.
Zij komen elke vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur samen.
Hun activiteiten beslaan een vijftal interessegebieden, te weten:
ontdekken, buiten leven, expressie, dienstvaardigheid en sport en spel.

badge scouts

Verkenners

Word Lid!

Laat je uitdagen